top of page

Mbulimi i Javës së Krenarisë

Të etur për të mbështetur iniciativat ekzistuese LGBT+ dhe për të ndikuar pozitivisht në raportimin e mediave për çështjet LGBT+, ne operuam si sponsor fiskal për një iniciativë që prodhonte artikuj dhe video rreth Javës së Krenarisë, Prishtinë 2022. Projekti u zbatua nga Dylberizmme mbështetjen e Ambasadës së Zvicrës në Kosovë.

Klikoni këtu t'i shihni të gjitha aktivitetet që u implementuan si pjesë e këtij projekti.

bottom of page