top of page

Queer politics

‘Improving the Political Representation of LGBTIQ+ People in Kosovo’ is a six-month project aiming to enhance the transparency and public accountability of elected officials and political parties in Kosovo concerning LGBTIQ+ rights. It also seeks to empower LGBTIQ+ citizens to advocate for progressive policies that address their needs effectively.

 

The project’s primary activities include:

 

  1. Mapping the positions of key institutional stakeholders and Kosovar political parties on LGBTIQ+ rights.

  2. Publishing interviews with a selected group of institutional representatives to shed light on the policymaking process related to LGBTIQ+ issues.

  3. Producing Kosovo’s first LGBTIQ+ voter analysis.


 

Participate in our research to help us better understand the perspectives of queer individuals and their allies regarding political parties, priorities and their expectations from elected officials. By taking our brief survey, your identity will be kept completely anonymous.

Interviews with institutional representatives

SEKHMET-SOCIAL-MEDIA-POST_INTERVIEW_KCSF.jpeg

Personat LGBTIQ+ dhe Avokati i Popullit: Çka mundet me bë ky institucion për ju?  
 
Nëse je person LGBTIQ+ dhe dëshiron me e drejtu një ankesë për diskriminim në vendin e punës; apo nëse lënda jote në polici dhe gjykatë nuk është duke e marrë vëmendjen e duhur, por edhe për shumë probleme tjera, mundi t’i drejtoheni Avokatit të Popullit. Kjo zyrë ka për detyrë që t`i mbikëqyrë autoritetet nëse po i respektojnë kërkesat e qytetarëve për sa i përket rasteve kur këto ankesa janë në trajtim e sipër. Institucioni i Avokatit të Popullit bazohet në një parim kur vjen çështja te personat LGBTIQ+, atë të konfidencialitetit.

Logo_edited.jpg
SDC_RGB_hoch_pos.jpg
Sweden_logotype_England_edited.jpg
LUXEMBOURG_AID&DEVELOPMENT_LOGO_CMYK.jpg

This project is supported by the 'EJA Kosovo' program of the Kosovar Civil Society Foundation (KCSF), with co-financing from the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Sweden, and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg.

bottom of page