top of page

Time Kadrija

Në pyetjen “A jeni për apo kundër martesave mes gjinisë së njëjtë” të parashtruar nga Kallxo.com në kohën e fushatës elektorale për zgjedhet nacionale 2021, Time Kadrijaj ishte shprehur se është PËR, megjithatë, ajo kishte votuar KUNDËR Projektligjit për Kodin Civil i cili parashihte lejimin e bashkësive civile ndërmjet personave të sekseve të njëjta. Përpos këtij momenti, nuk kemi gjetur asnjë material tjetër për qëndrimet publike të Time Kadrijajt në lidhje me çështjet LGBTIQ+

bottom of page