top of page

Saranda Bogujevci

Përgjatë gjithë karrierës së saj politike, Saranda Bogujevci ka treguar mbështetje dhe aleancë për të drejtat e personave LGBTIQ+ në Kosovë, përmes pjesëmarrjes nëpër parada e ngjarje të tjera të lidhura me çështjen LGBTIQ+.

bottom of page