top of page

Mimoza Kusari Lila

Përgjatë gjithë karrierës së saj politike, e sidomos vjetët e fundit, Mimoza Kusari Lila ka treguar mbështetje dhe aleancë për të drejtat e personave LGBTIQ+ në Kosovë, përmes pjesëmarrjes nëpër parada e ngjarje të tjera të lidhura me çështjen LGBTIQ+.

bottom of page