top of page

Hykmete Bajrami

HESHTJE. Nuk kemi gjetur asnjë material për qëndrimet publike të Hykmete Bajramit si politikane në lidhje me çështjet LGBTIQ+.

bottom of page