top of page

Driton Selmanaj

Driton Selmanaj nuk ka bërë deklarim publik në lidhje me çështjet LGBTIQ+ në Kosovë, deri në seancën e 16 marsit 2022 për votimin e Projektligjit për Kodin Civil ku ka thënë, “Fokusi në çështjen e definimit të martesës dhe bashkësisë civile ka lënë anash shumë çështje tjera të rëndësishme që rregullon materia e Projektkodit Civil. [...] Nëse qëndrimi i Qeverisë është ashtu siç e ka artikuluar në Projektkod, që ‘bashkësitë civile’ të njihen si kategori tash e tutje dhe të përcaktohen me ligj të veçantë, atëherë, a ka bërë punë Qeveria e Kosovës që ta kemi një ligj të veçantë dhe në çfarë faze është kjo. Nëse është dashur që vetëm në mënyrë afirmative ta sjellim këtu... Por, në Kushtetutë është kjo sjellje afirmative. Pse është dashur që në Kodin Civil të ripërsëritet kjo qasje afirmative”.

bottom of page