top of page

Duda Balje

Duda Balje, nga pozita e Kryetares së Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut është shprehur haptazi kundër personave LGBTIQ+. “Siç jeni në dijeni, nesër në rend të ditës në seancën plenare kemi në shqyrtim dhe votim Kodin Civil. Pikë e rendit të ditës është që ky Kod Civil përmban edhe lejimin e martesave të gjinisë së njejtë. Unë si deputete nuk mund të dal kundër fesë të cilës i përkas, principeve në të cilat jetoj e as kundër vlerave familjare me të cilat jam rritur. Prandaj, vota ime do të jetë KUNDËR. Kundër, sepse nuk perketë me kulturen, traditen në të cilën kemi jetuar dhe jetojmë,” kishte shkruar ajo në rrjetin social Facebook dhe këtë qëndrim e ka mirëmbajtur në të gjitha paraqitjet e saj publike e edhe në fjalimet e qëndrimet e saj në Parlamentin e Republikës së Kosovës dhe në Komisionin Parlamentar të cilin e udheheq. Përkundër presionit të shoqërisë civile për shkarkimin e Baljes nga udhëheqja e komisionit, asnjë veprim nuk është ndërmarrë në këtë drejtim.

bottom of page