top of page

Rreth SEKHMET

SEKHMET është një OJQ e re me seli në Prishtinë.

 

Me punën tonë synojmë të kontribuojmë në demokratizimin e Kosovës.

 

Për ne, kjo do të thotë të njohim detyrën tonë individuale qytetare për të luftuar për drejtësi përmes punës sonë, për të zënë hapësirën publike me kompetencë dhe përgjegjësi dhe për të ushqyer procese publike që promovojnë mirëqenien për të gjithë.

 

SEKHMET promovon drejtësinë dhe respektin për të drejtat e njeriut , veçanërisht të pakicave dhe atyre të përjashtuar nga pushteti, përfaqësimi dhe njohja, duke mbështetur ndryshimet gjithëpërfshirëse sociale dhe kulturore .

Puna jonë merr formën e kërkimit dhe dokumentimit, përmes prodhimeve kulturore dhe artistike, si dhe aktiviteteve advokuese dhe ndërgjegjësuese që synojnë publikun e gjerë, kryesisht mbi të drejtat e grave dhe LGBT+ .

about SEKHMET
Contact
bottom of page