top of page

Mërgim Lushtaku

Mërgim Lushtaku nuk ka folur kurrë publikisht si politikan në lidhje me çështjen LGBTIQ+, përpos në dy raste dhe ato të dyja në seanca parlamentare për votimin e Projektligjit për Kodin Civil, në vitin 2020, kur ai ishte shprehur kundër votimit të këtij projektligji mbii argumentin e rrënjosur në bindje diskriminuese e përjashtuese ndaj çdo forme të bashkësisë civile e cila nuk përkon me atë heteronormative, “Shumica e studiuesve bien dakord që fëmijët e rritur nga dy prindër biologjikë, të një martese të qëndrueshme janë më të mirë sesa fëmijët në format e tjera familjare, ndërsa asaj që pretendohet t’i jepet hapësirë ligjore është e kundërshtueshme edhe nga pikëpamja shkencore e argumentimit. Sipas tyre, legalizimi i martesës mes gjinisë së njejtë do të çojë në efekt katastrofik shoqëror dhe familjar, si dhe martesa është në mënyrë më të natyrshme institucion heteroseksual. Poashtu, ajo që mund të nxjerrim prej martesës së gjinisë së njejtë është se fëmijët nuk kanë nevojë për nëna dhe baballarë, se dhe martesa nuk është qëllim të ketë foshnje.” Ndërsa në seancën e 16 marsit të vitit 2022, ai përsëri ishte një nga deputetët më të zëshëm kundër votimit të këtij projektligji, duke shpërfaqur gjuhë të skajshme të urrejtjes e duke bërë thirrje kundër votimit të Projektligjit për Kodin Civil mbi argumentin se, “Në këtë pjesë shumica e qytetarëve të Republikës së Kosovës janë kundër martesave të personave me gjini të njëjtë, pa e cenuar mosdiskriminimin në punë, jetën dhe të drejta të tjera. Kundërshtimi nuk lidhet vetëm me baza fetare, por me vetë natyrën."

bottom of page