top of page

Avdullah Hoti (2020     2021)

Në kohën e tij të shkurtër si Kryeministër i Republikës së Kosovës, në tetor të vitit 2020, Avdullah Hoti kishte marrë vendim që në të gjitha ndërtesat qeveritare të ngritet flamuri i krenarisë, në shënim të mbështetjes dhe solidaritetit me personat LGBTIQ+ në Kosovë. Përtej këtij akti simbolik, si figurë politike, Hoti asnjëherë nuk është shprehur në lidhje me çështjet LGBTIQ+.Në vitin 2022, si deputet i Parlamentit të Republikës, ai nuk morri pjesë fare në votimin e Projektligjit për Kodin Civil i cili ndër të tjera rregullonte edhe çështjen e bashkësive civile ndërmjet personave të seksit të njëjtë.

bottom of page